Aspelin Ramm Fastigheter

En stark och engagerad fastighetsutvecklare mitt i Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades i Göteborg 1998 och har sedan starten initierat och utvecklat flera olika spännande fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. Vi utvecklar allt från butiks- och kombinationsfastigheter till hotell- och bostadsfastigheter.

Pedagogen Park är en blomstrande mötesplats och företags- och servicecentrum och före detta lärarhögskolan, Pedagogen. Nu är det dags för nästa steg i stadsdelsutvecklingen.  I oktober 2020 satte vi spaden i backen och började byggstarta den nya stadsdelen med målet att skapa det bästa stadsdelscentrumet för det nära och dagliga.

Stadsdelen ska stå klar 2026 och eftersom vi, Aspelin Ramm Fastigheter, har vårt kontor placerat mitt i Pedagogen Park är vi närvarande och engagerade under hela byggprocessen.

Prata med oss! Vill du komma i kontakt med oss så är du välkommen att boka en tid för samtal info@pedagogenpark.se eller ring oss på 031-760 11 90. Hoppas att vi hörs!

Vi bygger långsiktiga relationer
Smarta lösningar bestående material
Vi tar ansvar för miljön

Våra värderingar

I vårt arbete visar vi respekt för varandra, för grannar, omgivningen och för samhället och miljön. Förhållandet till våra kunder och hyresgäster skall präglas av professionalitet, tillit och långsiktighet. Vi bygger långsiktiga relationer till leverantörer och samarbetspartners som har samma inställning som vi har.

Vi lägger stor vikt vid god arkitektur, bestående och bra material och på lösningar som uppfyller framtidens krav. Våra byggnader och dess omgivning skall vara tillgängliga för alla.

Vi tar ansvar för miljön genom medvetna ställningstaganden och konkreta handlingar. Vi arbetar ständigt för att reducera energiförbrukningen och för att minimera vår verksamhets belastning på miljön.