Parkhusen

Wingårdhs arkitektkontor har ritat två unika hus

– Förutom att ge byggnaderna en oregelbunden och mänsklig gestaltning, som gör att de känns mindre, så har vi även lagt stor vikt vid att skapa miljövänliga, hållbara och trivsamma miljöer. Exempelvis skapas stora gröna tak med växtlighet som bidrar till att rena luften. Dagvattnet vill vi tillvarata och använda som ett dekorelement på samma sätt som vi planterar gröna växter som slingrar sig upp längs fasaderna och ger karaktär åt husen. På kontorshusets fasad bygger vi dessutom olika typer av aktiva solskydd som stänger ute solen men som släpper in dagsljuset. Det bidrar till att hålla nere energiförbrukningen i fastigheten, säger Gert Wingårdh.

Parkhus 4 och 5 i området
Byggnadskroppar i varierande höjder ger variation

Här skapas en trivsam miljö på Bifrostgatan

Bifrostgatan blir en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal där de två Parkhusen rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på ­mellan 300 och 1 780 kvadratmeter, allt för att möta både nya och befintliga hyresgästers ­önskemål om nya kontorslokaler. I de båda byggnaderna planeras totalt mellan 500 och 600 parkeringsplatser i flera plan som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan finns butikslokaler som bidrar till att göra Pedagogen Park till en verklig blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service.

 

Wingårdhs har lyckats skapa en levande miljö som verkligen sätter människan i centrum. De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området, säger Mathias Vårström som är projektchef Aspelin Ramm Fastigheter.

 

 

Miljöcertifierade byggnader - BREEAM-SE EXCELLENT

Parkhus 4 blir BREEAM-SE EXCELLENT certifierad. Det innebär att byggnaden byggs med så liten miljöpåverkan som möjligt. BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och världens mest använda. BREEAM-SE används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader. 2013 kom en svensk version som utgår från svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt. BREEAM-SE är en heltäckande certifiering med många indikatorer. Här görs bedömningar inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Parkhus 5 som har butikslokaler i entréplanet och bostäder högre upp i huset blir GreenBuilding certifierat. Kravet för att nå en GreenBuilding certifiering är att byggnaden använder 25 % mindre energi än svensk byggnorm. GreenBuilding var ett EU-initiativ under 2004-2014 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing.